Ελληνική Εταιρεία

Ιστορίας του Δικαίου

 Επικοινωνία@

 

             English

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (2016-2019) αποτελείται από τους

Πρόεδρος Ελευθερία Παπαγιάννη
Αντιπρόεδρος Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη
Γραμματέας Γιάννης Χατζάκης
Ταμίας Κωνσταντίνος Βλάχος
Μέλη Μαρία Γιούνη

Αθηνά Δημοπούλου

Δημήτρης Καράμπελας

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου είναι

  • η προώθηση συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με την έρευνα της ιστορίας του δικαίου και των θεσμών,

  • η ενημέρωση για τα πορίσματα των ερευνών,

  • η προώθηση και καλλιέργεια του επιστημονικού κλάδου,

  • ο συντονισμός της περισυλλογής, διάσωσης, καταγραφής, μελέτης και δημοσίευσης υλικού που αφορά, άμεσα ή έμμεσα, την ιστορία των δικαιικών θεσμών,

  • η προβολή των γνώσεων αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

  • η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η συμμετοχή σε διεθνείς ομοειδείς ενώσεις.

 

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού