Ελληνική Εταιρεία

Ιστορίας του Δικαίου

 Επικοινωνία@

 

             English

 

 

Άλλες παρόμοιες οργανώσεις  

Australian and New Zealand Law and History Society:

http://www.waikato.ac.nz/law/anzlhs/

 

Selden society:

 http://www.selden-society.qmw.ac.uk/

 

South African Society of Legal Historians:

 http://www.legalhistory.org.za/home.htm

 

The American Society for Legal History:

http://www.legalhistorian.org

 

The Irish Legal History Society:

 http://www.ilhs.eu/about_us.asp

 

The Stair Society:

http://www.stairsociety.org/home.htm

 

Wiener rechtsgeschichtliche Gesellschaft:

http://www.univie.ac.at/wrg/

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

http://histsociety.web.auth.gr/

Πρακτικά των ετησίων συνεδρίων της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας

http://histsociety.web.auth.gr/ekdotiki-drastiriotita.htm

 

Πύλες Ιστορίας του Δικαίου

Archaeogate:

http://www.archaeogate.it

 

Diritto@Storia: Scienze Giuridiche e tradizione romana:

http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/index.htm

 

Legalhistory.net. A legal history internet portal:

 http://www.law.du.edu/russell/lh/

 

Lex Scripta:

 http://www.lexscripta.com/legal/history/links.html

 

Portale di Diritto Romano e dei Diritti dell’ Antichita:

 http://www.unipa.it/dipstdir/portale

 

The Legal History Project:

http://www.legalhistory.com/index.html

 

 

Συλλογές πηγών και θεματικές βιβλιογραφίες

 

Ανέμη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για το νεώτερο ελληνισμό:

http://anemi.lib.uoc.gr

 

The Avalon project:

http://avalon.law.yale.edu/default.asp

 

Byblos. Revista de Historiografía Histórico-Jurídica:

http://www.ucm.es/info/byblos/

 

Byzantine studies and resources on the Web (University of Oxford): http://demita.com/frank/byzantine/p8.htm

 

Byzantium. The Society for the promotion of Byzantine studies:

 http://www.byzantium.ac.uk/index.htm

 

Byzantium. Byzantine studies on the Internet:

http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/byzbibs.html

http://www.fordham.edu/halsall/sbook1c.html

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους:

http://gak.att.sch.gr

 

Diotima (Women studies):

http://www.stoa.org/diotima/

 

Droit, justice et chatiment dans le monde grec et romain:

 http://www.fusl.ac.be/Files/General/BCS/Droit.html

 

Forum Ηistoriae Iuris:

 http://www.forhistiur.de

 

Gnomon:

http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/en/Gnomon.html

 

Hibbitts Greek Law page:

http://www.law.pitt.edu/hibbitts/greek.htm

 

Hibbitts’ Roman Law page:

http://faculty.law.pitt.edu/hibbitts/rome.htm

 

Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου (Institute of Cretan Law) Βιβλιογραφία (Bibliography): http://users.forthnet.gr/cha/ikd/bibliografia.html

 

Iura Communia:

http://www.idr.unipi.it/iura-communia/

 

Ius Romanum:

http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/deutsch.html

 

Labyrinth. Resources for Medieval Studies:

http://labyrinth.georgetown.edu

 

Medieval Law:

http://www.netserf.org/Law

 

Μια μέρα στα αθηναϊκά δικαστήρια:

http://www.fhw.gr/projects/courts/

 

ΝΟΜΟΙ. Bibliography on ancient Greek law:

 http://www.sfu.ca/nomoi

 

Πανδέκτης. Ψηφιακός θησαυρός ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

http://pandektis.ekt.gr/

 

Perseus project:

 http://www.perseus.tufts.edu/

 

Post-byzantine law on the Web:

http://sites.google.com/site/postbyzlaw

 

Project Volterra:

http://www.ucl.ac.uk/history/volterra

 

Roman Law resources:

 http://www.iuscivile.com/

 

Service DRANT:

 http://misha1.u-strasbg.fr/

 

The Ancient World Web:

http://julen.net/ancient/Law_and_Philosophy/

 

The Roman Law Library:

 http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/

  

Table of Contents:

http://www.chass.utoronto.ca/cgi-bin/amphoras/tocfind

 

 

Βιβλιοθήκες

 

Ακαδημία Αθηνών:

 http://www.academyofathens.gr

 

Βιβλιοθήκη της Βουλής:

http://catalog.parliament.gr/

 

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Paris II

http://www.u-paris2.fr/27707656/0/fiche___pagelibre/&RH=M2-HISTO-09&RF=Bibliotheque

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους:

 http://gak.att.sch.gr

 

Εθνική Βιβλιοθήκη:

 http://www.nlg.gr

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας: http://www.istitutoellenico.org/index.html

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Αργώ:

http://argo.ekt.gr/

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Βιβλιοθήκη:

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Βιβλιοθήκη:

http://www.lib.auth.gr/

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη:

 http://www.lib.uoc.gr/

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο:

 http://library.panteion.gr/

 

Ambrosia (Αμερικανική, Βρετανική και Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)

 http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F?/

 

Biblioteca Ambrosiana (Milano):

 http://www.ambrosiana.eu/

 

Bibliotheque Nationale de France:

http://www.bnf.fr/

 

Bodleian Liobrary (Oxford):

http://library.ox.ac.uk/

 

Dumbarton Oaks Library:

http://www.doaks.org/library/

 

Ecole Française d’Athènes (Bibliotheque):

http://www.efa.gr/accueil.html

 

Max-Planck Institute (Frankfurt):

http://www.mpier.uni-frankfurt.de/

 

 

Μηχανές αναζήτησης

 

Google: www.google.gr

 

Google Scholar: http://scholar.google.com/

 

Google Books: http://books.google.com

 

Yahoo!: www.yahoo.com

 

Microsoft Search: www.bing.com

 

             Ιστολόγια

Νομωδός

 http://nomodos.blogspot.com/

 

Περιοδικά Ιστορίας του Δικαίου

 

Bulletino dell’ Istituto di Diritto Romano

http://www.giuffre.it

 

Cuadernos de Historia del Derecho. Revista del Departamento de Historia del Derecho, Universidad Complutense de Madrid:

http://www.ucm.es/info/hisdere/cuaderno.htm

 

Dike:

http://www.lededizioni.it/catalogo.html?/catalogo/dike.html

 

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΕΚΕΙΕΔ)

https://sites.google.com/site/postbyzlaw/home/greek-journals/ekeied

 

Index:

http://www.jovene.it

 

Iura:  

http://www.jovene.it

 

Labeo:

http://www.jovene.it

 

Law and History Review:

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LHR

 

Legal Roots

http://europeanlegalroots.weebly.com/lrjournal.html

 

Rechtsgeschichte:

 http://www.rg-rechtsgeschichte.de/

 

Rechtshistorisches Journal:

http://www.mpier.uni-frankfurt.de/publikationen/rechtshistorisches_journal.html

 

Revue Internationale des Droits de l’Antiquite:

 http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/index.html

 

Rivista di Diritto Ellenico

http://www.lededizioni/rivista-diritto-ellenico

 

Rivista di Diritto Romano:

 http://www.lededizioni.com/catalogo.html

 

Studia et Documenta Historiae Iuris

http://cms.pul.it/jx-link/248/924/931

 

The Journal of Juristic Papyrology:

Κατάλογος περιεχομένων

http://pomoerium.eu/contents/journal_of_juristic_papyrology/jjp_1.htm

 

The Journal of Legal History:

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01440365.asp

 

Tijdschift voor Rechtageschiedenis:

http://www.brill.nl/lega

 

Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte:

http://www.univie.ac.at/znr

 

 

Περιοδικά γενικής ιστορίας

 

ANRW:

 http://www.cs.uky.edu/~raphael/saife/anrw.html

 

Antiquité Tardive:

http://brepols.metapress.com/content/121189/?p=54e1e7169bb14d0d854ac0768f45a9bb&pi=1

 

Bryn Mawr Classical Review:

 http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/

 

Βυζαντιακά

http://histsociety.web.auth.gr/ekdotiki-drastiriotita.htm

 

Byzantinische Zeitschrift:

http://www.byzantinischezeitschrift.de

 

Ελληνικά

http://www.ems.gr/ekdoseis/katalogos-ekdoseon/periodiko-ellinika.html

 

Historische Zeitschrift

http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/olb/de/1.c.335311.de?hasjs=1259392161&submittedByForm=1&_lang=de&gsid=1.c.325875.de&id=335311

 

Θησαυρίσματα

http://www.istitutoellenico.org/pubblicazioni/thesaurismata/main.htm

 

Journal of Roman Studies Monographs

http://www.romansociety.org/publications/monographs/journal-of-roman-studies-monographs.html

 

Kernos:

 http://www.ulg.ac.be/histreli/kernos.htm

 

Klio:

http://www.akademie-verlag.de/olb/de/1.c.335300.de?hasjs=1259391755&submittedByForm=1&_lang=de&gsid=1.c.325875.de&id=335300

 

Μακεδονικά

http://www.ems.gr/ekdoseis/katalogos-ekdoseon/periodiko-makedonika.html

 

Mediterranean Historical Review:

 http://www.tau.ac.il/humanities/cmc/mhr/mhr.html

 

Past and Present

http://past.oxfordjournals.org/

 

Revue Historique:

http://www.cairn.info/revue-historique.htm

 

Tyche:

http://www.univie.ac.at/alte-geschichte/Tyche.html

 

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik:

 http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/

 

 

Επιγραφική, παπυρολογία, κωδικογραφία

 

Advanced Papyrological Information System:

http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/digital/apis/

 

Bibliotheca Classica Selecta.

Epigraphie Grecque – Anthologies et recueils thematiques: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/EpiB3.html#EpiB321

 

Papyrologie – Plan

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Papy.html

 

Centre for the Study of Ancient Documents (Oxford)

http://www.csad.ox.ac.uk/

 

Claros. Concordancia de inscripciones griegas:

http://www.dge.filol.csic.es/claros/cnc/cnc.htm

 

De Imperatoribus Romani:

http://www.roman-emperors.org/

 

Eagle – Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy:

http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/index.html

 

Inscriptiones Graecae (Berlin):

 http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/ig/de/Startseite/

 

International Association of Papyrologists:

http://www.ulb.ac.be/assoc/aip/index.html

 

Kommission für alte Geschichte und Epigraphik (Munchen):

 http://www.dainst.org/abteilung.php?id=271

 

Perseus project:

 http://www.perseus.tufts.edu/

 

Prosopographia Imperii Romani:

 http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/pir/de/Startseite

 

Searchable Greek inscriptions. A scholarly tool in progress:

 http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/

 

The Stoa Consortium:

 http://www.stoa.org/

 

 

Πανεπιστημιακά Τμήματα και ερενητικά κέντρα Ιστορίας Δικαίου

 

Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=72&nt=109&lang=1

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής

http://web.auth.gr/law/

 

Centre Louis Gernet:

http://www.ehess.fr/centres/gernet/index.html

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής

http://www.law.duth.gr

 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 www.eie.gr

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής

http://www.law.uoa.gr/

 

Institute für Rechtsgeschichte und Papyrusforschung (Marburg):

http://www.uni-marburg.de/fb01/forschung/institute/institut_rechtsgeschichte-und-papyrusforschung

 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών:

http://www.ims.forth.gr

 

Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte Abteilung A:Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung

http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/institute/leo-weng/index.html 
 

Max-Planck Institute (Frankfurt):

http://www.mpier.uni-frankfurt.de/

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 http://www.panteion.gr/