Ελληνική Εταιρεία

Ιστορίας του Δικαίου

 Επικοινωνία@

 

             English

 

 

Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου

 

Η Ελληνική Εταιρία Ιστορίας του Δικαίου ιδρύθηκε το 2002 στην Κομοτηνή με σκοπό την προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των Ελλήνων ιστορικών του δικαίου και των θεσμών, την αλληλοενημέρωση, την περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη των ιστορικών σπουδών για το δίκαιο και τους θεσμούς αλλά και τη συνεργασία με ομοειδείς φορείς.

 

Η δημιουργία και η υποστήριξη της ιστοσελίδας εντάσσεται στην προσπάθεια προβολής των δραστηριοτήτων της εταιρίας και των μελών της στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Επομένως, προτάσεις για την αναβάθμιση και βελτίωση της με τη συμπερίληψη και άλλων ενοτήτων είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτες

 

Τελευταία ενημέρωση 26/10/2009